Vildmarksgruvan i Varuträsk - idag Skellefteå Adventurepark

En film av MickeSamurai

I början av 1930-talet upptäckte hemmansägaren Harald Holmgren i Varuträsk en ovanlig mineral i ytan på en bergknabbe fyra kilometer öster om byn. En provbrytning visade på stora mängder kvarts och pegmatit. Efterhand konstaterade man allt fler mineraler. Här fanns bland annat rikligt med muskovit, lepidolit, pegmatit och cesium. Några var till och med världsunika, däribland varulit, som fått sitt namn av fyndplatsen i Varuträsk.
År 1936 sålde Harald sin gruva till Boliden AB som övertog verksamheten. Berget bearbetades fram till 1946 då verksamheten ansågs olönsam och lades ned. Som mest arbetade ett 20-tal man vid fyndigheten.


Vildmarksgruvan i Varuträsk - idag Skellefteå Adventurepark