Berte Museum - Livet på Landet

Livet på landet är ett privat nostalgimuseum. Ett museum som överraskar med sin storlek, föremålsrikedom och närhet till föremålen. Här kan du vandra runt bland allehanda jordbruksmaskiner, handredskap och traktorer.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.