Glass- & Sillabåten

Innan Glass- & Sillabåten blev vad den är idag användes båten som en trålare för lax- och torskfiske runt om i Östersjön. Från och med 2016 ägs och drivs Glass- & Sillabåten av Lars-Magnus och Jeanette.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.