Avesta Visentpark

Välkommen till en av norra Europas viktigaste avelsanläggningar för bevarandet av visenten – europeisk bison. Visenterna är en starkt hotad djurart.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.