Sahlins Struts

Svedens Gård strax söder om Borlänge.