Äventyrsupplevelser

på hög höjd

Äventyrsupplevelser har skapat mängder av klätter- team- och kanotaktiviteteter med företag, föreningar och enskilda sedan 1988.
Idag består företaget av 2,5 heltidsanställda och 15 st tim- och sässongsanställda.
Höghöjdsbana byggde vi för första gången för 20 år sedan och nu har vi dem på fyra olika anläggningar. Störst är äventyrsparken vid Sörsjön med 15 st olika banor på 2- 20 meters höjd och bl a en 375 meter lång linbana över hela sjön. Här kan alla hitta en nivå som passar!


Äventyrsupplevelser