Alsteråns strömfiske

Här vid Strömfiske Alsterån kan du hitta den riktiga vildmarkskänslan, med ett naturskönt öringsfiske utan trängsel i strömmande vatten, mitt i Småland.

Fiskevattnet är mångskiftande och varierar från klart, strömmande vatten till lugnare partier med mader och dammar.

Fiskesäsongen sträcker sig från slutet av mars fram till slutet av september.

Vi som har hand om Strömfiske Alsterån driver också Vidinge Gård, där vi kan erbjuda våra fiskegäster boende nära fisket i rum eller lägenheter samt mat och dryck på gården eller att ta med på turen.


Alsteråns strömfiske