TURISTKANALENTURISTBLOGGENTURISTNYHETERTURISTQUIZ

Mårbacka Selma Lagerlöfs hem

Selma Lagerlöfs samhällsengagemang var stort, hon var bland annat verksam i fredsrörelsen och kvinnorörelsen. Dessutom var hon den första kvinnan som valdes in i kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen i Östra Ämterviks landskommun.
Hennes engagemang kommer att belysas i våra ordinarie visningarna av Mårbacka minnesgård, och i årets utställning som vi kallar Selma Lagerlöfs samhällsengagemang.


Mårbacka Selma Lagerlöfs hem