Gruvgården i Voxnabruk

Gymåsgruvan

Gruvgården intill Gymåsgruvan är från början en gruvfogdebostad från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Ingegerd Levin Ädel och Nils Erik Holm flyttade in sin verksamhet där 2006, så det är sjätte sommaren de ordnar konsthantverksutställning, loppis, servering och utställning av mineraler i huset.


Gruvgården i Voxnabruk