Siljansfors Skogsmuseum

Siljansfors Skogsmuseum är ett friluftsmuseum där olika skogsanläggningar som t.ex eldpallkoja, kolmila och tjärdal är uppbyggda i sin naturliga miljö. Här finns även två utställningshallar som inbjuder till spännande upptäckter om skogsbrukets utveckling



Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.