Skoindustrimuseet

Svenska Skoindustrimuseet invigdes 1986 och är det enda skoindustrimuseum i norra Europa med tillverkning av skor. Museet är inrymt i en tre våningsbyggnad. På första våningen visas utställningar om skoindustrins utveckling och svenskt skomode t o m 1980.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.