Hjälmargården & Läppe Camping

Hjälmargården ägs sedan 1962 av Kristen Samverkan Mellansverige (KSM) som är en region inom Evangeliska frikyrkan (EFK). Regionen arrangerar årligen läger för cirka 2 300 personer. I övrigt hyrs gården ut till kommuner, företag, föreningar turister etcHanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.