Arnolds Kannibalmuseum

Arnold Äventyraren tar oss med till Afrikas och Sydamerikas djungler och till Söderhavets vidsträckta värld. Här bekantar vi oss med avlägsna kannibalstammar och pygméfolk.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.