TURISTKANALENTURISTBLOGGENTURISTNYHETER

Rogsta Socken Intresseförening

Rogsta socken intresseförenings verksamhetsidè är att bedriva landsbygdsutveckling i Rogsta socken. Kompetens, erfarenhet och sakkunskap ger oss möjlighet till utveckling av lokalservice, landsbygdsturism och byautveckling.