Närsen-Gråntjärns-Järnväg

En film av Kulturnisse1 på Youtube

Närsen-Grontjärns Järnväg är en hobbybana med spårvidd 600 mm, där sedan 2016 Museiföreningen Närsen - Grontjärns Järnväg har sin verksamhet. Anläggningen är uppbyggd av två järnvägsentusiaster sedan 1986. Banans längd är ca 0,5 km, plus en kortare sträcka med 500 mm spårvidd. Vi har förutom många lok och vagnar även ett antal dressiner av olika slag, lokstall, vändskivor, räls och växlar.

Förutom att vara en trevlig fritidssysselsättning med järnvägsbygge och lokrenoveringar mm, kan vi på köpet visa hur en del av landets många nedlagda och snart bortglömda små industribanor kunde se ut. Rullande materiel är i de flesta fall i renoverat originalutförande, några repliktillverkade samt enstaka hembyggen.


Närsen-Gråntjärns-Järnväg