Stockholms Kultursällskap för Ånga & JärnvägHanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.