Hagelstads Getgårdsmejeri på Öland

Vi är den enda getgården på Öland. För tillfället har vi nästan 300 glada getter som producerar fantastisk Öländsk getmjölk. År 2016 installerade vi en helt ny mjölkstation och samtidigt installerades ett musiksystem (Mozart gör getterna avslappnade....).Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.