Citadellet

En film av Statens Fastighetsverk

Följ med till Landskrona citadell. Varför är citadellet där det är och vad har utspelat sig bakom dess väggar?


Citadellet