Loos Koboltgruva

En film av Micke Samurai

Koboltgruvan ligger centralt i Loos. En förnimmelse av 1700-talets industriella framåtanda i en idyll, mitt i en fulländad vildmark där ett variatonsrikt urbergsområde bjuder på en outtömlig rikedom av natur.
I den ståtliga och särpräglade timmeröverbyggnaden visas bildspel och utställningar. Du tar dig ner i underjorden efter gångbanor och trappor, förflyttas 250 år tillbaka i tiden och upplever en genuin 1700-tals gruvmiljö, där den historiska atmosfären får tankarna att cirkulera kring hur livet såg ut för den tidens människor.


Loos Koboltgruva