MårtenPers Källa

Kulturcentrum på Österlen

MårtenPers Källa ligger i ett säreget skönt och omväxlande landskap med en strandlinje av kambrisk sandsten som är 500 miljoner år gammal. Stengrunden syns i släta hällar och fortsätter långt ut till havs.

Gården är belägen mellan Skillinge och Brantevik, 1800 talets största sjöfartssamhällen med över 100 segelfartyg. 300 meter bort från gården växte det lilla samhället Gislövshammar upp, ett undanskymt fiskeläge i det minsta och fattigaste och det mest vindpinade området. Här högg man förr ut kvarnstenar ur stenhällarna (du kan se ett exempel inne i galleriet). På 1600-talet fanns det stråt övare i trakten och det berättas mörka historier om hur befolkningen hjälpte till att arrangera skeppsbrott med falska skeppslaternor.

Boel & Rolf Bergström, som idag äger gården är släkt med Mårten Persson som drev stället på 1800-talet. Gården har en egen källa som de senaste decennierna varit ett bekymmer. Källådern har varit rik och skapat en för hög fuktighet för fastigheten. Källan är idag gårdens stolthet och en viktig plats för ro och eftertanke. Besök gärna vårt inre rum och ägna Mårten Persson en tanke om det slitsamma livet på gården. Dock tror vi att de vackra strandängarna med den spridda buskvegetationen och den underbara fågelsången var betalningen för det hårda livet.


MårtenPers Källa