Kils Turistbyrå

Fryksta station byggdes 1872-1873.


Frykstads Jernvägs AB upplöstes 1873
och därmed öppnades ett stickspår från
Kil Nedre till Fryksta.

Filmen är producerad av Time Television i Kil.


Kils Turistbyrå