Laponia - Lapplands Världsarv

Här finns vår historia och våra minnen. Här finns boplatser och betesmarker. Gammelskog, glaciärer, fjällmassiv och myrar stora som hav. Laponia är ett världsarv tack vare naturen och den samiska kulturen, ett arv som vi ska bevara för våra kommande generHanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.