Janersgården Hantverk i Gisselbo

Mörksuggan omtalas i gamla uppteckningar från flera dalasocknar. Den symboliserar inte bara själva mörkret, utan också något av den mystik och magi som alltid fängslat folkfantasin i detta landskap. Läs mer på hemsidan!Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.