- Annons -

Almö Naturreservat i Blekinge

En film av Anders Idberg 2022

En populär sträcka, egentligen en led och inte en runda, som tar dig genom Almö naturreservat. Närmast fastlandet, i reservatets norra del, finns vackra ekhagmarker och lummiga lövskogar, men söderut vidtar ett öppet landskap med hedar, hällmarker och strandängar. Här bevaras det öppna landskap där människan under århundraden haft djur på sommarbete.


Almö Naturreservat i Blekinge