- Annons -

Jädraås-Tallås Järnväg

En film av Jan Einar Eriksson

Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg, JTJ, är en ideell förening med ca 500 medlemmar som driver museijärnvägen i Jädraås, Ockelbo kommun i Gästrikland. Sedan 1970 rullar museitågen sommartid på JTJ och år 2000 förlängdes trafiken från Tallås till Svartbäcken Nedre, ca 1,5 km. JTJ är numera 6 kilometer lång.
Hemsida: https://www.jtj.org/index.html


Jädraås-Tallås Järnväg