Utmarksmuseet i Sysslebäck

Ransbysätern

Ransbysätern brukades redan för 1000 år sedan, enligt pollenanalyser. Arkeologer har hittat över femtio gamla husgrunder och en mängd odlingsrösen.

Mellan den 20 juni och 15 augusti är serveringen öppen med kaffe/te/saft och bröd, kolbullar, getost.

Filmen är producerad av Time Television i Kil.


Utmarksmuseet i Sysslebäck