Universeum

En film av Bertil Lundin

Universeum är ett vetenskapscentrum beläget vid Korsvägen i södra delen av centrala Göteborg och ligger granne med Världskulturmuseet och Liseberg. Centret grundades gemensamt av Göteborgsregionens kommunalförbund, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Västsvenska handelskammaren. Källa: Wikipedia


Universeum