Uppsala Domkyrka - filmat mars 2021

En film av Anders Idberg 2021

Uppsala domkyrka är Nordens största katedral.

Kyrkan började byggas omkring 1270 och invigdes 1435 men torn uppfördes först senare under 1400-talet. De nuvarande tornspirorna är 118,7 meter höga. Hur den medeltida domkyrkan såg ut är inte känt. Kyrkan har genomgått flera större restaureringar under seklernas gång. Reformationen på 1500-talet när kyrkan i Sverige blev evangelisk-luthersk istället för romersk-katolsk medförde också förändringar av byggnaden.

Uppsala är Svenska kyrkans ärkebiskopssäte sedan 1164. Här vigs landets övriga biskopar till sitt ämbete och även Uppsala stifts präster och diakoner. Fram till 1719 kröntes kungar och drottningar i domkyrkan. Kyrkorummet används för gudstjänst varje dag året om.

Flera viktiga personer i Sveriges historia är begravda i domkyrkan. Kungarna Gustav Vasa och Johan III och deras drottningar finns bland dem. Botanisten Carl von Linné och hans hustru Sara Lisa Moraea, naturvetaren och mystikern Emanuel Swedenborg och fredspristagaren Nathan Söderblom är ytterligare några exempel.

Bland sevärdheterna kan nämnas skrinet med Erik den heliges reliker, ett medeltida altarskåp och en predikstol från 1700-talet. Konstverk som Maria (Återkomsten) av Anders Widoff, Olof Hellströms ljusbärare och Eva Spångbergs tablåer är uppmärksammad modern utsmyckning.


Uppsala Domkyrka - filmat mars 2021