LIVE-sändningar på Turistkanalen!

Förr såg det ut så här när man sände direkt! Idag kan i princip vem som helst sända direkt via nätet....

Vi kommer att upplåta tid för LIVE-sändningar, på vår Facebook-sida, från företag inom turismbranschen under 2023 som ett spännande projekt. Det är tänkt att ske två gånger per vecka, en vardag och en helgdag kl. 19.00. Självklart kan vi tänka oss andra tidpunkter.
Tror du att ditt företag skulle ha glädje av att delta? Kontakta då oss via mail.

Är du som turist intresserad?
Vi kan även tänka oss att låta någon på semesterresa testa med att sända direkt från någonstans i Sverige. Du som är seriöst intresserad, ta gärna kontakt via vår Facebook-sida. Klicka på "Till hemsida" nedan och följ oss gärna.


LIVE-sändningar på Turistkanalen!