Brattfallet i Halgån

En film av Bert Wilnerzon

Brattfallet är ett 10 m högt vattenfall med en djup kanjon. Vid höga vattenflöden är fallet mäktigt. Efter Brattfallet rinner ån genom en 80 meter lång kanjon. Den vackra stenbron är från 1923.


Brattfallet i Halgån