Varnhems Kloster

En film av Västergötlands Museum

Varnhems kloster var ett katolskt cistercienskloster för munkar i Varnhem, Västergötland, grundat 1148[1] av munkar från Alvastra kloster i Östergötland. Cisterciensorden följde en och samma grundplan för klostren var de än byggdes, vilket gör att oavsett vid vilken ruin man befinner sig, kan man lätt lokalisera de olika rummen och salarna.


Varnhems Kloster