Ställplats Store Mosse - OBS Ställplatsen stängs fr o m 1 maj 2023

En film av Sally´s Husbilsresor

Fr o m den 1 maj 2023 kommer ställplatsen att vara stängd pga det ökande besökstrycket och de utmaningar som det för med sig. Detta enligt Länsstyrelsen i Jönköpings län den 17 januari 2023.


Ställplats Store Mosse - OBS Ställplatsen stängs fr o m 1 maj 2023