Broborg - Upplands största fornborg

En film av Fotograf Gunnar Fahlström, Publishingkonsult AB

Broborg är Upplands största fornborg och en av landets mest imponerande forntida anläggningar, även mätt med moderna mått.


Broborg - Upplands största fornborg