Paddling på Kolarmoraån

En film av Peter Persson - juni 2020

Kolarmoraån börjar i den stora sjön Vällen och ringlar ner till Bysjön. Både sjöarna och ån är omgivna av vildmark och här finns flera naturreservat. Hela området är glest bebyggt och bjuder på täta granskogar med många ädla lövträd. Hela sträckan är ca 18 km.
Paddling på åar blir aldrig enformigt. Deras karaktär skiftar ständigt och runt varje krök väntar något nytt.


Paddling på Kolarmoraån