Skuleberget - Höga Kusten

En film av Länsstyrelsen Västernorrland

Skuleberget utgör en välkänd profil för dig som färdas efter E4:an genom Ångermanland. Berget är ett tydligt exempel på den landhöjning som gjort Höga Kusten till världsarv. Skuleberget är ett välkänt sydväxtberg och vid bergsfoten ligger naturum Höga Kusten. Här finns utställningar, upptäckarpark med mera.


Skuleberget - Höga Kusten