Järkö Naturreservat i Blekinge

En film av Anders Idberg - juni 2020

Järkö är en av utflyktspärlorna Karlskronas innerskärgård. Om du har båt kan du njuta av de soliga klipporna på öns sydöstra del. Det finns ett rikt fågelliv på ön.

I det kustnära landskapet med tydliga spår av inlandsisens verkningar är topografin varierad och berggrunden genombruten av flera mindre sprickdalar. Ön höjer sig som mest drygt 10 meter över havets yta. Landmiljöerna på Järkö utgörs av ett mosaikartat landskap. Förutom hällmarker finns här gräshedar med ljung och enbuskar, lövskogsdungar, kärr och öppna betesmarker samt strandängar.


Järkö Naturreservat i Blekinge