Högasand Naturreservat i Blekinge 2020

En film av Anders Idberg - juni 2020

Besöker du Högasand så får du uppleva känslan att vandra mellan 300-åriga tallar i ett säreget landskap. Naturen i reservatet Högasand är unik för Blekinge med sanddyner och höga tallar.
Sanddyner bildas i havsnära blåsiga miljöer med mycket sand. Denna naturliga process med vindburen sand skapar unika livsmiljöer för växter och djur. Men samtidigt hotas människors hem och odlingar och för att hindra sandflykten planterades här tall och strandråg på 1900-talet.


Högasand Naturreservat i Blekinge 2020