Ungskär - en pärla i Karlskronas östra skärgård.

En film av Anders Idberg - juli 2019

Ungskär är en ö i Torhamns socken, Karlskrona kommun. Ön består av de tidigare öarna Ungskär, Mellanskär och Drakskär, som genom landhöjningen förenats till en ö. Även Lungskär (sannolikt en förkortning av Lilla Lungskär) har genom en konstruerad jordbank förenats med Ungskär. Tillsammans har de en yta på 85 hektar.


Ungskär - en pärla i Karlskronas östra skärgård.