Änggårdsbergens Naturreservat i Göteborg

En film av Länsstyrelsen i Västra Götaland

Änggårdsbergen är ett stadsnära naturreservat som gränsar till Botaniska trädgården i Göteborg. Naturen är varierad med ljunghedar, myrar och skog.


Änggårdsbergens Naturreservat i Göteborg