Natur & kulturstigen i Baggeryr Björkås

Vandringstips av Ronny

Mycket trevlig natur & kulturstig på ca: 7 km, men som går att kortas ned på flera ställen. Härliga stigar genom skog och kulturmarker.


Natur & kulturstigen i Baggeryr Björkås