Njoatsosvágge i Sarek Nationalpark

En film av Christer Gustavii - Juli 2020

1732 gjorde Carl von Linné sin botaniska resa genom norra Sverige och fjällvärlden. Den 6 juli samma år startade han från Kvikkjokk och tog vägen över Vallevárre, Vallevágge, Buojdes och vidare upp längs Padjelantaleden till Staloluokta. I juli 2020 följde jag i Linnés fotspår en bit på vägen för att ta mig vidare upp till Njoatsosvágge i Sarek. Jag ville försöka uppleva samma botaniska prakt som Linné gjort nästan 300 år tidigare. Det blev en mycket vacker vandring med många vackra växter att slå upp i den medhavda fjällfloran. Efter den snörika vintern låg en stor mängd snö fortfarande kvar uppe på de högre höjderna och jag upplevde ömsom vårvinter och ömsom högsommar, beroende på hur mycket snö som fanns på platsen. Efter att ha vandrat en hel dag i Njoatsosvágge vände jag så tillbaka mot Kvikkjokk och följde Tarradalens vackra dalgång under de tre sista dagarna av min vandring.


Njoatsosvágge i Sarek Nationalpark