Haverö Strömmar

En film av Stig Carlsson - Outsidepix

"Vid älven Ljungans utlopp ur Kyrksjön ligger Haverö strömmar. Här delar sig älven i tre strömmar. Dessa har höga biologiska skyddsvärden då fritt strömmande vatten idag är en sällsynt naturtyp. Inom reservatet finns stigar och rastplats. Sommartid kan kaféet vara öppet." - Länsstyrelsen Västernorrland


Haverö Strömmar