Vindelälven - oreglerad nationalälv i Västerbotten

En film av Bert Wilnerzon

Vindelälven är en älv i södra Lappland och södra Västerbotten samt ett biosfärområde kallat Vindelälven-Juhtatdahka. Vindelälven är 453 km lång med ett avrinningsområde på 12 650 km². Uppströms Ammarnäs kallas den ofta Vindelån. Wikipedia


Vindelälven - oreglerad nationalälv i Västerbotten