Norrfällsviken

En film av Länsstyrelsen Västernorrland

Berg, klapperfält, martallar och lavar – den karga naturen i Norrfällsviken vittnar om landhöjningen och havets nötning. Reservatet omfattar yttersta spetsen av Mjällomshalvön vars särpräglade och imponerande natur under årtusenden har formats av hav och is.


Norrfällsviken