Vår Gård Saltsjöbaden

Hotell & konferens för hållbara upplevelser i naturskön miljö

Vår Gård är en dynamisk och levande mötesplats intill Baggensfjärdens glittrande vatten. Här finns en stark historia som sträcker sig drygt 100 år tillbaka i tiden då
industrimagnaterna Thiel och Wallenberg byggde de vackra gamla husen. Några årtionden senare köptes villorna av Kooperativa förbundet och Vår Gård blev hjärtat för
KF:s utbildningsverksamhet. Eldsjälen Harald Elldin som var den förste ledaren lät människor ta del av estetik, konst och kultur jämsides med effektivitet och försäljning.
Han menade att de skulle göra ett bättre jobb om de kände en mening, ett sammanhang och en koppling till historien. Mycket har hänt sedan dess och Vår Gård är nu en
prisad modern mötesplats med gäster från när och fjärran, men arvet och kulturen lever kvar än idag. Med en värdegrund som lyhördhet, värme och engagemang efterlevs
själen genom de människor man möter här.


Vår Gård Saltsjöbaden
Ringvägen 6
13380 Saltsjöbaden
08-7487700