Klapperfält vid Höga Kusten

En film av Länsstyrelsen Västernorrland

Högklinten - Ett berg, översållat av klapperfält, som berättar om olika perioder av Östersjöns utveckling. Bakom toppen finns en grotta. Kanske är detta den bästa utsiktspunkten av alla i världsarvet med panorama åt alla håll.


Klapperfält vid Höga Kusten