Ankarede Kyrkstad & Kapell

En film av Bernt Selberg

Ankarede kyrkstad är en kyrkstad vid Ankarede kapell i Ankarede i Frostviken vid Lejarälvens utlopp i Stor-Blåsjön. Ankarede kyrkstad är den enda kyrkstaden i Jämtland som fortfarande är i bruk, och den är klassad som riksintresse för kulturmiljö. Där finns 20–30 träkåtor, ett fåtal kyrkstugor samt några bodar.


Ankarede Kyrkstad & Kapell