Kvikkjokk - Laponia Wilderness

En film av Bert Wilnerzon

Flera vandringsleder utgår från Kvikkjokk. Norrut går Kungsleden, med övernattningsstugor utplacerade med jämna mellanrum och söderut går en mindre välbesökt som nästan saknar stugor att övernatta i. Från Kvikkjokk löper till en början både Padjelantaleden och Nordkalottleden längs samma led, men efter cirka 20 kilometer viker Nordkalottleden av mer mot väster.


Kvikkjokk - Laponia Wilderness