Runsa fornborg - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Runsa fornborg i Upplands Väsby är en av Sverige största fornborgar. I området finns en stor skeppssättning som är 56 meter lång. Här finns också 33 runda stensättningar daterade till 400 - 500-talet.


Runsa fornborg - Kulturbilder