Arboga - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Arboga, uppstad i Västerås län, Åkerbo härad, belägen på båda sidor om Arbogaån, 15 km. från dennas utlopp i Mälaren.

Arboga, som fick sitt namn efter läget vid en krökning av ån (det fornsvenska arbughi betyder "åbåge" eller "åböjning"), var redan under den tidigare medeltiden en betydlig ort. 1330 nämnes det första gången såsom eget stadssamhälle (civitas) med stadssigill (dess vapen, en fläkt enhövdad örn, begagnas ännu). Det för samfärdseln särdeles gynnsamma läget vid en segelbar å mitt i landet gjorde Arboga till en ofta anlitad plats för allmänna riksmöten.


Arboga - Kulturbilder